Disclaimer

Disclaimer

Wij hebben er alles aan gedaan om te verzekeren dat de informatie op
deze internetsite correct en actueel is. Aan de informatie kunnen echter
geen rechten worden ontleend. Kees Nouws Elektro aanvaardt geen
enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat
als gevolg van het gebruik van deze website of als gevolg van de op de
website gepubliceerde informatie. De website kan hyperlinks naar websites
van derden bevatten. De hyperlinks impliceren geen automatisch
goedkeuring van de inhoud van die websites.